​Echtscheiding

Bij een echtscheiding komt er heel wat op je af. Buiten alle emoties die spelen moeten er ook heel veel zaken geregeld worden. De impact van een scheiding is vaak enorm, voor jezelf, voor jouw partner maar zeker ook voor de kinderen. Daarom schrijft de wet voor dat ouders eerst een ouderschapsplan moeten opstellen. In het ouderschapsplan spreken de ouders af op welke wijze zij na de scheiding invulling gaan geven aan hun ouderschap want dat blijft immers bestaan ook al ben je dan geen partner meer van elkaar.

Er moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen worden verdeeld en hoe de ouders elkaar informeren over de kinderen en waar zij gaan wonen. Er moet in opgenomen worden hoe de kosten van verzorging en opvoeding -de kinderalimentatie- wordt geregeld. Een goed ouderschapsplan is primair een verantwoordelijkheid voor de ouders en uiteraard kunnen wij jou of jullie daarbij helpen. Het is daarom erg belangrijk dat een scheiding zoveel mogelijk in overleg wordt geregeld. Nadat er afspraken zijn gemaakt over de kinderalimentatie moet nog worden gekeken of er behoefte bestaat aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud, de partneralimentatie. De verplichting tot het betalen van partneralimentatie vloeit voort uit de zorgplicht die het huwelijk met zich meebrengt en die nadien doorloopt. Veel factoren spelen mee bij de vaststelling van partneralimentatie: de duur van het huwelijk, de rolverdeling daarin, eventuele kinderen en/of stiefkinderen, het gezinsinkomen, het welstandsniveau en bestedingspatroon tijdens het huwelijk en de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren. Maatwerk dus en uiteraard helpen wij daar graag bij.

Bij een scheiding moeten de gezamenlijke spullen worden verdeeld. Van belang daarbij is de wijze waarop je bent getrouwd. In gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Wie heeft waar recht op of juist niet.

Het heeft altijd de voorkeur om in gezamenlijk overleg tot een (allesomvattende) regeling te komen. Een echtscheiding regel je dan ook bij voorkeur, onder deskundige begeleiding van een vFAS advocaat-mediator.

Wij bieden ook de mogelijkheid van mediation aan.

Is het niet mogelijk om in gezamenlijkheid tot afspraken te komen dat behartigen wij graag jouw belangen. Uiteraard blijven wij dan openstaan voor overleg bijvoorbeeld in een viergesprek met jouw partner en diens advocaat. Als we er echt niet uitkomen zullen we moeten procederen en zal de rechter in een beschikking een uitspraak over de geschilpunten doen. Bel ons of maak een afspraak en kom langs, dan praten we verder.