Advocaat Peter van der Veer

Peter van der Veer is ruim 25 jaar actief in de rechtshulpverlening waarvan de laatste jaren als advocaat. Rechtshulp verlenen is zijn passie. Hij investeert in zijn cliënten, hij is open, gedreven en zegt waar het op staat.

Zijn doelstelling is om maximaal toegankelijk te zijn voor u. Alles wat hij doet, probeert hij zo helder en vlot mogelijk voor u te regelen. Het gaat immers om u!

Peter is een specialist op het gebied van het personen- en familierecht en het arbeidsrecht.

Peter is vader van twee studerende kinderen en in zijn vrije tijd sportief actief als zeiler, hardloper en tennisser.

Peter van der Veer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en familierecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Aanpak

Zijn er conflicten op de werkvloer of ligt u in echtscheiding? Op zo’n moment is het fijn als u direct met al uw vragen bij uw advocaat in Ede terecht kunt. Iemand die weet welke rechten u heeft, goed naar u luistert en u helder advies geeft.

Alles wat wij doen, proberen wij zo helder en snel mogelijk voor u te regelen. Onze aanpak gaat altijd om maatwerk, om u! De strijd voeren ten koste van alles, daar geloven wij niet in. Het heeft onze voorkeur om eerst te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen, via overleg met de andere partij. Lukt dit niet, dan starten wij in overleg met u een gerechtelijke procedure.

In de praktijk van alledag betekent de samenwerking dat uw advocaat voor u goed bereikbaar zal zijn, doeltreffend zal corresponderen en overleg zal voeren en u regelmatig van alle ontwikkelingen op de hoogte zal houden. U ontvangt van alle (belangrijke) stukken en correspondentie een afschrift. Zonder uw instemming worden geen beslissingen genomen waaraan u gebonden bent