Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen zolang zij de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt maar ook gedurende de drie jaren daarna (18-21 jaar). Voor het berekenen van de kosten van de kinderen worden de NIBUD-tabellen gebruikt. Wat besteedt een gemiddelde ouder aan zijn of haar kinderen, in die leeftijdsgroep uitgaand van een bepaald gezinsinkomen.
In principe zijn alle kosten daarin meegenomen.
Beide ouders zullen ook na de scheiding moeten bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen
– de kinderalimentatie
– hoe minimaal het eigen inkomen ook is.
Kinderalimentatie is dan de bijdrage van de ene ouder in de kosten die de andere ouder, waar de kinderen bij staan ingeschreven, maakt voor de kinderen.

Laat ons die berekening voor jouw maken, geeft gelijk duidelijkheid.