Personen- & familierecht

Partneralimentatie

Als een van de echtgenoten na de echtscheiding niet voldoende inkomsten voor zijn/haar levensonderhoud heeft, kan er partneralimentatie worden vastgesteld. De verplichting tot het betalen van de partneralimentatie geldt in beginsel tot 5 jaar voor huwelijken die zijn ontbonden na 1 januari 2020 en 12 jaar voor echtscheiding van voor die datum. De datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is leidend, niet de uitspraak daarvan door de rechter.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding komt er heel wat op je af. Buiten alle emoties die spelen moeten er ook heel veel zaken geregeld worden. De impact van een scheiding is vaak enorm, voor jezelf, voor jouw partner maar zeker ook voor de kinderen.

Ouderschap blijft

Na een scheiding behouden beide ouders het gezag over de kinderen. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen en aan die situatie kan enkel een verandering komen indien de kinderen tussen de ouders klem of verloren dreigen te geraken

Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen zolang zij de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt maar ook gedurende de drie jaren daarna (18-21 jaar).