Privacy beleid

Advocatenkantoor Van der Veer respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als een voor de verwerking verantwoordelijke in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG genoemd).

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2021. We kunnen dit privacy beleid eenzijdig wijzigen of bijwerken door deze pagina te wijzigen. Zorg er dus voor dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt. Als er inhoudelijke wijzigingen in dit privacy beleid worden aangebracht, wordt een duidelijke kennisgeving op onze website beschikbaar gesteld.

In dit Privacy beleid leggen we uit:

 • welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
 • met wie we uw persoonlijke gegevens delen;
 • hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd;
 • de rechten die u heeft als gegevenssubject;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die we verwerken, kunnen zijn:
• Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
• Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
• Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
• Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen.

We verzamelen deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen uit andere bronnen, zoals plaatselijke advocaten, tegenpartijen, het handelsregister, het kadaster of door openbare bronnen te gebruiken.

 

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze juridische diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • Uitvoering van een contract;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Legitieme belangstelling;
 • Uw toestemming.

 

Bewaartermijn

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacy beleid worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

 

Delen met anderen

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die we leveren, zoals tegenpartijen, lokale adviseurs, rechtbanken, regelgevende instanties en overheidsinstellingen;
 • Derden zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan de bovengenoemde derde partijen voor de doeleinden en om de juridische redenen die in dit privacy beleid worden vermeld.

Derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens overdragen, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van ons, zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten met een dergelijke partij die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.

 

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

 

Uw rechten

U als een betrokkene hebt een aantal wettelijke rechten:

 • Recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonlijke gegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsrecht;
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig is;
 • Het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw verzoek te weigeren;

 

Cookies

We maken nog geen gebruik van cookies op onze website.

 

Contact

Als u meer informatie nodig heeft of vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan schriftelijk contact met ons op.