FAQ

Om u een beeld te geven van onze dienstverlening hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij hebben geen inloopspreekuur maar het eerste gesprek van maximaal een half uur is wel altijd gratis. Maak gemakkelijk een afspraak met ons. Bel of mail.

De kosten van minderjarige kinderen worden verdeeld tussen de ouders naar rato van hun inkomen (draagkracht). De ouder waar de kinderen het grootste gedeelte van de tijd verblijven heeft meestal recht op een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) van de andere ouder. Hoe hoog die alimentatie moet zijn rekenen wij u graag voor. Maak een afspraak!

Als u na een scheiding niet (volledig) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, kunt u aanspraak maken op partneralimentatie. Naast behoefte aan uw zijde moet er bij uw ex-partner ook financiële ruimte (draagkracht) zijn om alimentatie te betalen. Ook hier maken wij graag een berekening voor u.


Afhankelijk van de duur van uw huwelijk en/of het feit of er zorg is voor jonge kinderen tot 12 jaar is de alimentatieduur vast te stellen. Kom langs en wij vertellen u wat voor uw situatie geldt.

Ook voor vragen of er redenen zijn de alimentatie te stoppen of te wijzigen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Laat u door ons informeren over uw rechten maar ook uw plichten over dit onderwerp. Mogelijk dat overleg uitkomst biedt en als het niet anders kan, wordt aan de rechter toestemming gevraagd. Dit gaat niet zomaar dus laat u bijpraten.

Ja, ook voor mediation bent u bij ons aan het goede adres, kom samen langs en bespreek de mogelijkheden en de voorwaarden daarvoor.

De hoofdregel blijft dat ook onder de huidige omstandigheden partijen zich zoveel mogelijk moeten houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de omgangsregeling. Als de kinderen gezond zijn en ook de ouders zich goed voelen, kunnen ze, als de overheidsregels dit toelaten, volgens afspraak bij beide ouders verblijven.
Voor kinderen is het goed om zoveel mogelijk de structuur aan te houden zoals die altijd is geweest. Ook voor hen is dit een verwarrende tijd: de scholen zijn dicht en afspreken met vriendjes is er niet meer bij; ze zullen graag tijd doorbrengen bij zowel hun moeder als hun vader zoals ze dat altijd al doen.
Natuurlijk is het niet onder álle omstandigheden mogelijk om de omgangsregeling in stand te houden zoals overeengekomen. Bijvoorbeeld wanneer één van de ouders, of zelfs beide, een cruciaal beroep uitoefenen. Ook kan het zo zijn, dat iemand in het gezin gezondheidsklachten heeft. Overmacht. Dan is het zaak dat ouders het overleg aangaan en dat zij bespreken hoe de afspraken zo kunnen worden gewijzigd, dat de omgangsregeling verantwoord en uitvoerbaar blijft. Het is van belang dat beide ouders zich hierbij flexibel opstellen. Het is zaak dat partijen met elkaar in gesprek blijven en samen proberen er zo goed mogelijk uit te komen.
Ook hier geldt dat het van het grootste belang is dat ouders zich houden aan de instructies van de overheid, zoals het vermijden van contacten, het houden van voldoende afstand en het opvolgen van hygiënevoorschriften. Als één gezinslid koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuis blijven.
Kortom; blijf met de kinderen zoveel mogelijk thuis! Ga je toch met ze naar buiten om bijvoorbeeld een frisse neus te halen of ze even te laten buitenspelen, zorg dan voor minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen; houd altijd toezicht.
In deze ongewone situatie is het belangrijk dat ouders zelf hun verantwoordelijkheid nemen en met elkaar in overleg blijven.

afspraak maken

bel ons